kana さんのコメント(全 352 件
 とても良い342件97.1%
 良い9件2.5%
 普通1件0.2%
 悪い0件0%
 とても悪い0件0%
「とても悪い」のコメントはありません。