kana さんのコメント(全 380 件
 とても良い370件97.3%
 良い9件2.3%
 普通1件0.2%
 悪い0件0%
 とても悪い0件0%
「とても悪い」のコメントはありません。